Veelgestelde vragen

Je kan je als school inschrijven voor een proefproject. Zo krijg je alle communicatie en kan je onderstaande fases doorlopen, zodat je goed geïnformeerd een keuze kan maken voor volgend schooljaar. Proefprojecten zijn gratis, je kiest zelf hoever je er als school in mee gaat en voor welke vakken en leerjaren.

… tot 10 januari
Proefproject fase 1 – Informatie

Virtuele Opendeur
In 45 minuten (opgedeeld in aanklikbare hoofdstukken) krijg je een algemeen beeld van Digitale Methode aan de hand van getuigenissen van leerkrachten (auteurs en gebruikers), leerlingen en directies.

Herbekijk of deel via https://digitalemethode.be/opendeur.

Aan de slag met Digitale Methode – De Basis
Het doel van deze sessie is je de basis aan te reiken over hoe je als leerkracht echt aan de slag gaat met het platform Digitale Methode. Ook de belangrijkste functies voor de leerling worden getoond. Onze expert Catherine begeleidt je graag doorheen deze webinar van zo’n 30 minuten.

Herbekijk of deel via deze link.

Aan de slag met Digitale Methode – Gevorderd
Het doel van deze sessie is je meer inzicht te geven in alle functionaliteiten waarmee je eigen leerinhoud kan toevoegen. Binnen Digitale Methode kan je, als je dat wil, eigen versies maken van leertrajecten. Hierdoor opent een wereld aan mogelijkheden om net als onze auteurs aan de slag te gaan. In ongeveer 75 minuten zorgen we ervoor dat je alle gevorderde functionaliteiten ook onder de knie krijgt.

Herbekijk of deel via deze link.

Heb je graag dat we bij je langskomen op school of een videogesprek organiseren voor meer informatie? Laat het ons weten via info@digitalemethode.be of plan zelf een gesprek in via https://digitalemethode.be/afspraak.

11 januari tot 6 maart
(einde krokus)
Proefproject fase 2 – Verkenning

Toegang voor leerkrachten tot de volledige Digitale Methodes. Meteen na de kerstvakantie krijg je als leerkracht de mogelijkheid om alle beschikbare inhoud te verkennen. Voor de 1ste 3 leerjaren zijn dit de complete methodes, voor leerjaar 4 zijn dit voorbeeldhoofdstukken.

We ontwikkelden ook een Digitale Methode “Handleiding Leerkracht”, waarin je inspiratie en instructie vindt.

Tijdens deze fase kan je ook beroep doen op ons Customer Success Team, zij staan klaar om jullie te ondersteunen met persoonlijke trainingen of vakgroepgesprekken, zowel digitaal als op school, bereik hen via info@digitalemethode.be.

7 maart tot 15 mei
Proefproject fase 2 – Verkenning

Toegang voor leerkrachten én hun leerlingen tot de volledige Digitale Methodes.
Bijkomende ondersteuning via o.a. volgende elementen.

  1. Helpdesk, telefonisch en via mail.
  2. Digitale Overlegmomenten
  3. Technische Boostersessies
  4. Vakspecifieke Sessies
  5. Fysiek bij jou op school
16 mei – eind schooljaar
Proefprojecten fase 4 - Beslissing

Toegang voor leerlingen valt weg, leerkrachten kunnen blijven consulteren.

We beogen een halvering van de gemiddelde totale boekenkost. De kost voor de leerkrachten valt volledig weg, voor de leerlingen is er per vak een vermindering van de kost met 40 tot 50 %. Wanneer een school per leerling een pakket van minstens 6 Digitale Methodes kiest is er een extra korting voorzien. De school kan zelf bepalen of ze die bijkomende korting doorgeeft aan de leerling.

In de 1ste graad A-stroom voorzien we Aardrijkskunde, Engels, Frans, Geschiedenis, Mens & Samenleving, Natuurwetenschappen, Nederlands en Wiskunde.

In de 1ste jaar B-stroom voorzien we Wiskunde.

In de 2de graad voorzien we Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, Frans, Fysica, Geschiedenis, Nederlands en Wiskunde. Dit waar relevant zowel voor de doorstroomfinaliteit als voor de D/A-finaliteit.

In de 3de graad voorzien we samen met Acco een Digitale Methode voor Statistiek en een speciale module voor Frans met grammaire en woordenschat.

Overkoepelend voorzien we een Digitale Methode voor ICT.

Ontdek de visie van Digitale Methode in deze visietekst. Met Digitale Methode werkt de leerling digitaal, maar kan ook papier gebruikt worden voor het verwerken en studeren. Het werken met de laptop of tablet is geen doel, maar een middel om de leerinhouden te verwerken.

Alle teksten, bronnen, oefeningen, opdrachten, animaties en filmpjes bij een leerdoel vindt de leerling allemaal samen in één digitaal leertraject. Leerlingen kunnen zelfstandig de leertrajecten verwerken met laptop of tablet. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van andere digitale toepassingen om zelf digitaal nota’s te maken of opdrachten en werkbladen op te slaan en door te sturen. Ook kunnen ze zelf nota’s nemen in een schrift, ze kunnen theorie, samenvattingen en werkbladen printen.

Met Digitale Methode heb je als leerkracht erg veel vrijheid over hoe je de les organiseert. Er is niet één manier van werken met Digitale Methode. Elke leerkracht kan eigen accenten leggen in functie van persoonlijke stijl en klasgroep. Sommige leertrajecten zal je liever zelfstandig door de leerlingen laten verwerken; bij andere leertrajecten (of onderdelen ervan) zal je liever doceren of in groepen werken. Je kiest zelf hoe je de Digitale Methode inzet voor een optimaal resultaat!

Tijdens onze Virtuele Opendeur vertellen enkele leerkrachten hoe ze lesgeven met Digitale Methode.

Belangrijk is dat de digitale competenties aangemoedigd worden dankzij Digitale Methode. Aangezien digitale competenties ook een sleutelcompetentie zijn in de modernisering, sluit Digitale Methode daar zeer goed op aan.

Per hoofdstuk is er een herhalingstoets beschikbaar (in Word). De leerkracht krijgt toegang tot een online omgeving waar alle bestanden (werkbladen, antwoordsleutels en toetsen) staan opgeslagen. Op die manier kan je deze eenvoudig bewerken en in je klas inzetten.

Je vindt in je Digitale Methode een overzicht van alle eindtermen die gekoppeld zijn, deze zijn ook bij elk leertraject consulteerbaar. Er zijn concordantielijsten voor de verschillende leerplannen. Tegen september voorzien we voor elke Digitale Methode een voorbeeldjaarplan op basis van de ervaring van onze huidige gebruikers.

We werken aan een manier om digitaal te evalueren, maar momenteel zit dat nog niet in Digitale Methode. De interactieve oefeningen met geautomatiseerde feedback die nu in Digitale Methode zitten (en de scores die de leerkracht daarvan kan zien), zijn bedoeld voor verwerking en vastzetting van de leerstof. Dit geeft een indicatie aan de leerkracht hoe goed de leerling de leerstof heeft verwerkt, maar deze oefeningen kunnen niet in een beveiligde toetsomgeving worden gemaakt.

We stellen voor de leerling en leerkracht regelmatig bestanden in Word of Excel ter beschikking. Ook op een Chromebook kan je deze perfect openen en bewerken. We raden hier evenwel aan om na de download de bestanden te openen als Google Doc of Google Spreadsheet. Op die manier zit de leerling in z’n vertrouwde omgeving en kan dit eenvoudig gedeeld worden met de leerkracht.

Scholen die nu reeds Digitale Methode gebruiken kiezen ervoor om naast Digitale Methode met een papieren of digitaal notitieschrift te werken. Aangezien dit een veelgevraagde, nuttige functionaliteit is zal dit wel mogelijk zijn in de toekomst.

We zorgen er samen met de ICT-Coördinator voor dat dit heel eenvoudig werkt voor leerling en leerkracht. Aanmelden kan via Smartschool of via mailadres. Tijdens de verkenningsfase zal je een speciale, tijdelijke login aangeleverd krijgen. Voor de 3de fase zorgen we dan dat je op je definitieve account kan met de juiste klassen en leerlingen.

Het is natuurlijk belangrijk om een goeie, stabiele internetverbinding te hebben op school. Maar er zijn voldoende mogelijkheden binnen Digitale Methode uitgewerkt om ook los van de methode aan de slag te gaan zoals invuloefeningen en werkbladen die als word-documenten worden aangeboden.

De studeergids is bovendien volledig offline beschikbaar als PDF, hierdoor hebben leerlingen en leerkrachten altijd iets om op terug te vallen.

Tijdens onze Virtuele Opendeur leggen leerkrachten die Digitale Methode reeds dagelijks gebruiken uit hoe zij ervoor zorgen dat leerlingen aan de slag kunnen blijven mocht uitzonderlijk toch het internet op school uitvallen.

Bij complexere oefeningen en onderzoeken voorzien we downloadbare, en eventueel printbare werkbladen, waar leerlingen ook zelf conclusies moeten formuleren.

Daarnaast maken we bij open vragen gebruik van verschillende digitale oefenvormen. Leerlingen kunnen meerdere open vragen digitaal beantwoorden en hun antwoorden exporteren naar een bestand. Deze kan de leerling opslaan en bewaren, maar ook doorsturen naar de leerkracht.

Je kan heel doelgericht bepaalde elementen afdrukken. Het is zeker niet de bedoeling om alles te printen. Dan verlies je alle meerwaarde van het digitale. Samenvattingen, theoriedeeltjes, werkblaadjes,… daar is het wel zinvol, maar dat blijft in totaal beperkt. Je kan in plaats van te printen deze ook digitaal bewaren en er zo mee aan de slag gaan.

Het is niet omdat leerlingen met een Digitale Methode werken, dat ze ook continu aan het scherm gekluisterd hoeven te zitten. Uiteraard biedt Digitale Methode alle ruimte om andere werkvormen in te zetten in de klas, meer nog dan wanneer je met een klassiek handboek zou werken.

Zo vinden de leerlingen in de Digitale Methode Nederlands geregeld bredere schrijf- en spreekopdrachten, schrijf- en spreekkaders, evaluatiefiches, etc. die hen toelaten om aan alle noodzakelijke vaardigheden van het vak Nederlands te werken.

In de Digitale Methode via downloadbare lijsten in excel en pdf. Een lijst bestaat uit het begrip, ev. lidwoord, voorbeeldzin, betekenis, woordsoort. In elk deel komt minstens één leertraject voor dat focust op woordenschat. Dat kan gaan over instructietaal, schooltaalwoorden of woorden rond een bepaald domein (bijv. Typische woordenschat rond (sociale) media, …).

Elk hoofdstuk (of Saut) werkt toe naar een communicatieve opdracht. Die komt aan bod in ‘L’atterrissage’. Na een herhaling van de leerstof in ‘Je survole’ volgt de CO in ‘J’atterris’.

De CO is een brede, functionele, communicatieve opdracht waarin alle verworven kennis van dat hoofdstuk aan bod komt. Deze CO is standaard niet beschikbaar voor de leerlingen in de Digitale Methode, maar wel voor de leerkracht. De leerkracht kan deze opdracht naar eigen voorkeur bewerken, eventueel afdrukken, en aan de leerlingen bezorgen.

Het wetenschappelijk en grafisch rekentoestel van Geogebra is geïntegreerd in Digitale Methode en steeds toegankelijk via een knop. Je kan een voorbeeld bekijken door op de links in de vorige zin te klikken.

In combinatie met Digitale Methode volstaat het zeker om een aantal atlassen ter beschikking te hebben in de klas.

In de leertrajecten zit er een leerlijn waarbij in leerjaar 1 er steeds expliciet verwezen wordt naar kaarten uit de De Boeck atlas en de Plantyn atlas. In hogere leerjaren verwijzen we bij opdrachten naar een atlas, maar moet de leerling zelf de juiste kaart zoeken. De focus ligt op de vaardigheid werken met een atlas. Er is al heel veel kaartmateriaal opgenomen in de Digitale Methode zelf, alsook integraties met google earth en andere interactieve kaarten, maar bij specifieke kaarten rond bv. landbouw en industrie in België verwijzen we naar klassieke atlas.

Waar nodig zorgen wij altijd voor historische kaarten. In de eindtermen wordt het gebruik van een historische atlas nergens vermeld. De omschrijving ‘digitaal alternatief’ in de leerplannen van Kathondvla laat volgens ons wel toe om geen (peperdure) papieren atlas meer aan te schaffen. Hooguit enkele exemplaren in de klas zullen zeker volstaan.